Tıbbi Formüller

 Tetkikler her zaman tek başına yeterli bilgi vermeyebilir. Bu verileri anlamlı hale getirmek için hesaplamalar yapmak gerekir. Elde edilen bilgileri kullanarak farlı çıktılar türetmek matematiksel formüller sayesinde gerçekleşir.

Tıbbi Formüller

 İngilizcede Medical Formulas, Health Formulas veya Medical Calculator olarak da adlandırılır. Bu terim çoğu zaman ilaç formülü ile karıştırılır. İlaç üretiminde kullanılan formüllere ilaç formülü demek daha doğrudur.

 Uygulamamız kolay ulaşılması ve yoğun iş ortamında zaman kaybını önlemek için geliştirildi. Hesaplamalar genel olarak bilinen ve tıp mensupları tarafından kullanılan formüllerdir. İnternet olan her yerden ve her cihazdan ulaşılabilmesi kullanıcılar yönünden rahatlık oluşturmaktadır.

 İşlem sayfalarında kullanımı, konu hakkında kısa bilgi, yapılan işlemin formülü ve açıklaması bulunmaktadır. Ayrıca kullanıcılar verilen referanslar ile daha detaylı bilgiye ulaşılabilmektedir.

 Önceden geliştirdiğimiz Android, Windows Phone, Windows Desktop ve Web uygulamalarımızda kullanıcılardan aldığımız geri bildirimler, talep ve öneriler doğrultusunda yeniden oluşturuldu.

 Formüller:

 Kullanıcıların öneri ve isteklerine açık olarak hazırladığımız uygulama istek ve öneriler doğrultusunda ilave ve düzenlemeler ile güncellenecektir.


Referans:
  • Health Formulas, 18.06.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 18.06.2021